Przekształcenie JDG w Sp. z o.o.

Dlaczego warto?

Najważniejszą korzyścią i częstym motywem do tworzenia spółek z o.o. jest mniejsza niż w przypadku JDG odpowiedzialność przedsiębiorcy majątkiem osobistym za zobowiązania firmy. Po przekształceniu stroną odpowiadającą za nowe zobowiązania będzie spółka, a za stare, czyli te sprzed przekształcenia będziesz odpowiadał Ty jako przedsiębiorca wspólnie ze spółką solidarnie przez 3 lata od przekształcenia.

Plusem tego rozwiązania jest także możliwość kontynuowania działalności spółki przez spadkobierców w przypadku śmierci jednego z udziałowców. Istotne może być także to, że kapitał zakładowy wymagany do założenia spółki z o.o. można określić jako relatywnie niski – wynosi on bowiem 5 000 zł, przy czym minimalna wartość przypadająca na jednego udziałowca to jedyne 50 zł. Biorąc pod uwagę ten fakt oraz to, że odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do wniesionych wkładów, wydaje się, że zalety spółek z o.o. są naprawdę ogromne.