Kiedy kradzież majątku firmy zalicza się do kosztów?

Gdy w firmie nastąpi okoliczność kradzieży, utratę majątku można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, jednak pod pewnymi warunkami.

Do właściwej oceny swojej decyzji należy wziąć pod uwagę:

  • analizę okoliczności, które doprowadziły do powstania straty,
  • całokształt prowadzonej działalności gospodarczej,
  • analizę działań podjętych przez przedsiębiorcę w celu zabezpieczenia firmy przed podobnymi zdarzeniami,
  • sposób udokumentowania powstałych strat.

Dopiero wówczas można podjąć właściwą decyzję, ponieważ kradzież można zaliczyć do kosztów, ale tylko pod warunkiem, że przedsiębiorca w żaden sposób nie mógł jej zapobiec. Jeśli kradzież nastąpiła na skutek zaniechania, niedopatrzenia, błędu samego przedsiębiorcy, ale też jego pracowników, utraty majątku nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. 

Ważnym aspektem oceny jakości niedopatrzenia w firmie jest charakter prowadzonej działalności. Jeśli firma prowadzi stałą sprzedaż produktów, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży leżą w otwartej szufladzie czy też pozostają w takim miejscu na noc to jest to ewidencja zaniechanie i brak dbałości o zabezpieczenie majątku firmy.