Różnice między księgowym a doradcą podatkowym

Księgowy i doradca podatkowy są zawodami zaufania publicznego. Zarówno księgowy jak i doradca podatkowy mają dostęp do danych finansowych przedsiębiorstw. Uprawnienia obu profesji w pewnej części się pokrywają.

Oba zawody mogą np. przyjmować dokumenty księgowe i sprawdzać ich poprawność; drukować księgi podatkowe i sporządzać deklaracje podatkowe. Jednak dodatkowo doradca podatkowy ma możliwość udzielania porad podatkowych, a księgowy może pomagać przy wypełnianiu i składaniu zeznań oraz deklaracji podatkowych. W przeciwieństwie do księgowego, doradca podatkowy może prowadzić postępowania podatkowe przed organami skarbowym, składać skargi na podatnika w sądzie administracyjnym czy pozyskiwać fundusze unijne. 
 
A co z prowadzeniem księgowości – czy doradcy podatkowi również mogą się nią zajmować? 
 
Wprowadzone w życie przepisy ustawy z 2014 roku, dają możliwość zajmowania się księgowością podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, nie tylko księgowym, ale także doradcom podatkowym.