Niezbędne elementy umowy z biurem rachunkowym

Wybór outsourcingu księgowego staje się coraz popularniejszy pośród wielu przedsiębiorców. Przynosi wiele korzyści, takich jak mniejsze koszty czy lepsza jakość obsługi. Niestety niektóre z rodzajów outsourcingów mogą stanowić zagrożenia. Jedno z nich znajduje się w niewłaściwie sporządzonej umowie.

W celu zapobiegnięcia negatywnych konsekwencji korzystania z outsourcingu księgowego warto w umowie z biurem rachunkowym zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów:

  • termin – czy określony lub nieokreślony,
  • warunki wypowiedzenia – w umowie powinny zostać określone szczegółowe warunki, dotyczące okresu wypowiedzenia oraz warunków zwrotów dokumentacji.
  • odpowiedzialność – czy biuro posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, chroniące interes Klienta,
  • przechowywanie dokumentacji – w umowie należy określić warunki i formę przechowywania dokumentacji księgowej,
  • opłatę za usługi księgowe,
  • określenie właściwego sądu do rozstrzygania sporów – najczęściej jest to sąd właściwy dla siedziby biura rachunkowego.