Rachunek zysków i strat

W sprawozdaniu tym następuje rozwinięcie wyniku bilansowego, które wskazuje na ekonomiczną strukturę i źródło powstania. W sprawozdaniu tym następuje rozwinięcie wyniku bilansowego, które wskazuje na ekonomiczną strukturę i źródło powstania.

Rachunek zysków i strat jest uzupełnieniem bilansu.

Informacje zawarte w rachunku zysków i strat:
– przychody i koszty dotyczące sprzedaży produktów i towarów
– pozostałe przychody i koszty operacyjne
– przychody i koszty finansowe
– obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.

Ustawa o Rachunkowości określa jak powinien wyglądać prawidłowo sporządzony rachunek zysków i strat.