Zgłoszenie miejsca prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie księgowości w formie księgi przychodów i rozchodów oraz miejsce jej przechowywania musi zostać zgłoszone do naczelnika Urzędu Skarbowego.

Obowiązek ten powstaje gdy:

  • rozpoczyna się działalność gospodarczą, w której będzie prowadzona uproszczona księgowość (KPiR),
  • zmienia się formę prowadzenia rachunkowości z ksiąg rachunkowych na KPiR,
  • zmienia się formę prowadzenia księgowości z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na KPiR.

Miejscem prowadzenia księgowości w formie KPiR może być siedziba firmy oraz biuro rachunkowe. W urzędzie skarbowym należy złożyć informacje o miejscu przechowywania księgi, nawet jeżeli jest nim siedziba firmy. Odpowiednie zgłoszenie powinno być zrealizowane w formie pisemnej i skierowane do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku prowadzenia księgowości prze biuro rachunkowe, w firmie musi pozostać ewidencja sprzedaży. Dodatkowo podatnik musi poinformować naczelnika urzędu skarbowego przekazaniu KPiR wraz z podaniem danych o jego nazwie i adresie biura rachunkowego, miejscu prowadzenia i przechowywania księgi oraz dowodów związanych z jej prowadzeniem.

Biuro rachunkowe zajmuje się prowadzeniem księgowości uproszczonej i pełnej. Dowiedz się więcej na temat jego kompetencji czytając poniższy artykuł!

Kompetencje biura rachunkowego