Kolejne zmiany w Kodeksie pracy

Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji dotyczący obowiązku pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy. Przepisy zawarte w Kodeksie pracy mają obowiązywać od 1 września 2016 roku.

Dotychczas, umowę o pracę należy potwierdzić pracownikowi w dniu jej podjęcia, czyli do końca tego dnia. Często podczas kontroli inspekcji pracy osoby, które tej umowy nie posiadają, wskazywane są jako pracujące pierwszy dzień. Rozwiązanie to ma zapobiec tzw. „syndromowi pierwszej dniówki”, czyli fałszywej informacji, która służy pracodawcom do nielegalnego zatrudniania. PIP ma nadzieję, że nowe prawo da możliwość zwiększenia efektywności kontroli. Po zmianie, pracodawca oraz pracujący będzie musiał mieć umowę na piśmie albo na piśmie potwierdzone jej warunki.

Sejm poruszył także prawa pracownicze kobiet. Do tej pory przepisy zabraniały zatrudniania kobiet przy pracach uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów ustaliła, że kobietom nie wolno podejmować wielu prac fizycznych, np. pracy górnika. Nowelizacja kodeksu pracy będzie dotyczyć jednak tylko kobiet zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.