Ryczałt 2021

2021 rok przyniesie rewolucję w przepisach o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.
Podatników czeka kilka istotnych zmian, które poszerzą dostęp do ryczałtu.

Nowości, które pojawią się w przepisach dotyczących ryczałtu to:

  1. Nowe limity
  2. Zmiana stawek podatkowych
  3. Objęcie ryczałtem większej liczby przedsiębiorców

Zmiana w limicie dla ryczałtu ewidencjonowanego ma być znacząca, ponieważ podwyższenie będzie ośmiokrotne. Z ryczałtu od 2021 roku skorzystać będą mogli przedsiębiorcy osiągający przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki, których przychody nie będą przekraczały 2 000 000 euro. Do tej pory limit wynosi 250 000 euro.

Od 2021 roku zmienią się także wysokości stawek dla ryczałtu:

  • stawka 20% w zakresie wolnych zawodów obniżona zostanie do 17%
  • stawka 17% obejmująca usługi zostanie zmniejszona do 15%
  • według stawki 10% opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług z zakresu kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek
  • według stawek: 8,5% oraz 12,5% od nadwyżki przychodu ponad 100 tys. zł, opodatkowane będą usługi związane z najmem i zakwaterowaniem, także badania naukowe i prace rozwojowe.
  • stawka 8,5% obejmie te same przychody + usługi w zakresie edukacji i kultury
  • stawki 5,5%, 3% i 2% pozostają bez zmian.

O wiele więcej przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z ryczałtu ze względu na podwyższony limit przychodów, ale znaczące będzie również usunięcie z ustawy załącznika nr. 2, który zawierał wykaz usług wykluczających z opodatkowania tą formą.

UWAGA! W 2022 roku nastąpiły kolejne zmiany dotyczące ryczałtu. Od tego roku stawką 15% nie mogą się już posługiwać działalności związane z wydawaniem gier komputerowych i pakietów oprogramowania (teraz stawka 12%), jak również działalności świadczące usługi architektoniczne, inżynierskie, w zakresie specjalistycznego projektowania oraz w zakresie opieki zdrowotnej (teraz stawka 14%).