Ulga dla młodych-szerszy katalog przychodów

Osoby młode, które spełniają odpowiednie warunki korzystając z zerowej stawki PIT. W 2021 roku dostęp do tej ulgi będzie przysługiwał jeszcze szerszemu gronu osób.

Ulga podatkowa dla młodych w postaci zerowego PITu obowiązuje od 1 sierpnia 2019 roku i wymaga spełnienia odpowiednich warunków, które odnoszą się do:

  • wieku podatnika ( do 26 roku życia)
  • rodzaju przychodów
  • limitu ulgi ( do wysokości nieprzekraczającej w danym roku podatkowym kwoty 85 528 zł)
  • momentu uzyskania przychodów

Zgodnie z przepisami zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przychody:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy
  • z umów zlecenia

oraz zgodnie ze zmianami mającymi wejść w życie w 2021 roku również:

  • z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej
  • z tytułu odbywania stażu uczniowskiego

Od 2021 roku młodzi podatnicy, czyli stażyści i praktykanci skorzystają z tej preferencji podatkowej. Rozwiązanie to ma bowiem zastosowanie do przychodów osiąganych d 1 stycznia 2021 roku.