Składka zdrowotna dla pracownika 2022r.

Strona główna

Jakie są koszty związane z zatrudnieniem pracownika? Ile wynosi obecnie składka zdrowotna za pracownika? Jak obliczyć prawidłowo podstawę wymiaru składki zdrowotnej?

Składka zdrowotna stanowi 9% wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dodatkowo należy zaznaczyć, że jej wysokość jest całkowicie finansowa przez pracownika – potrącana z wynagrodzenia za pracę brutto.

Uwaga!

Opłacanie składki zdrowotnej jest obowiązkowe.

Jak wyliczyć wysokość składki zdrowotnej?

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składkę:

  • emerytalną,
  • rentową,
  • chorobową.

Czym jest składka zdrowotna?

Składka zdrowotna odprowadzana jest z wynagrodzenia brutto pracownika. Jej opłacanie uprawnia do korzystania z bezpłatnego leczenia w państwowej służbie zdrowia.

Składka zdrowotna dla pracownika 2022r. – płaca minimalna

Przy zastosowaniu podstawy na poziomie płacy minimalnej w 2022 roku składka zdrowotna wynosi 233,76 zł.