Spis z natury – definicja

Spis z natury, bądź jeśli ktoś woli remanent to działanie, które umożliwia określenie stanu faktycznego zasobów rzeczowych oraz pieniężnych w przedsiębiorstwie, aby móc skorygować stan odnotowany w ewidencji księgowej. Pozwala to kontrolować ewentualne błędy oraz nadużycia pracowników. Kolejną ważną zaletą spisu z natury jest dostarczenie informacji na temat naturalnych zmian, jakie zachodzą w posiadanych produktach takie, jak np. utrata zdatności do spożycia, spadek/wzrost wartości względem popytu i podaży lub zmianę technologii.

Co obejmuje spis z natury?

Zgodnie z przepisami prawa, spis z natury powinien obejmować informacje takie, jak:
– towary, które są gotowe do sprzedaży,
– surowce niezbędne do produkcji wraz z opakowaniami,
– półprodukty,
– towary, których produkcja jeszcze się nie zakończyła, bądź usługa, która jeszcze nie została zrealizowana,
– gotowe już wyroby produkcji własnej lub usługi, które zostały w pełni zrealizowane,
– odpady, towary uszkodzone, bądź niekompletne.

Kiedy należy sporządzić spis z natury?

Spis z natury sporządza się:
– co roku 1 stycznia
– na koniec każdego roku podatkowego
– w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej
– w dniu oficjalnej zmiany wspólnika
– przy zmianie proporcji udziałów wspólników
– w czasie likwidacji działalności.

UWAGA!

Spis z natury musi zostać sporządzony nawet w sytuacji, kiedy jego wynik jest równy 0. Często zdarza się, że przedsiębiorcy w dniu rozpoczynania działalności zapominają o obowiązkowym sporządzeniu tzw. remanentu początkowego.

Spis z natury – jakie pozycje muszą się w nim znaleźć?

– dane firmy, a także jej właściciela
– data przeprowadzenia spisu z natury
– kolejne numery pozycji ujmowanych w arkuszu
– szczegółowy opis towarów oraz innych składników ujmowanych w spisie
– jednostki miar stosowane dla podawanych pozycji
– notatka odnośnie ilości składników spisu
– ceny dla każdej z jednostek miary
– wartość każdego ze składników majątku (cena jednostkowa x ilość)
– sumę wszystkich pozycji
– podpisu autorów dokonujących spisu z natury