Sprzedaż paragonowa – jak dokonać korekty?

Osoby dokonujące sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników zryczałtowanych zobowiązane są do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących. W wypadku wystawienia paragonu, na którym występują błędne informacje konieczne jest zastosowanie korekty.

W przypadku wystąpienia pomyłki podatnik zobowiązany jest do korekty, w ramach której należy ująć błędnie zewidencjonowaną sprzedaż wraz z wartością sprzedaży brutto i wartością podatku należnego, a także krótki opis przyczyn i okoliczności wystąpienia pomyłki wraz z dołączeniem paragonu fiskalnego, który dokumentuje sprzedaż.

Jeżeli korekta danych spowodowana jest zwrotem towaru lub reklamacją wówczas w korekcie sprzedaży należy ująć:
– datę sprzedaży,
– nazwę towaru lub usługi,
– termin dokonania zwrotu bądź wystąpienia z reklamacją,
– wysokość zwracanej kwoty brutto,
– dokument, który potwierdza dokonanie sprzedaży,
– protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru.