Kadry i płace

Zakres obsługi kadrowo-płacowej dotyczy nie tylko pracowników, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę ale także tych, z którymi współpraca opiera się na podstawie umów cywilno-prawnych. Nasi eksperci pomogą Państwu wykonać wszystkie czynności jakie wynikają z zatrudnienia pracownika zgodnie z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi obowiązków pracodawców w tym ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. (więcej…)

Więcej