Czym jest fuzja przedsiębiorstw?

Fuzja, jako pojęcie występujące w ekonomii oznacza łączenie się dwóch lub kilku przedsiębiorstw. Na wskutek tego procesu, powstaje nowy podmiot gospodarczy. Możemy rozróżnić kilka rodzai fuzji, a mianowicie poziomą, pionową oraz konglomeratową. (więcej…)

Więcej