W co zainwestować?

W co zainwestować?

Działalność przedsiębiorstwa może wiązać się również z prowadzeniem inwestycji, krótko lub długoterminowych. Nie zawsze jest to główna działalność, dlatego koszty i przychody z tego tytułu należą do działalności finansowej przedsiębiorstwa.   (więcej…)

Więcej