Rachunek kosztów

Rachunek kosztów to ogół działań, które zmierzają do zobrazowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Jest procesem w rachunkowości, który polega na ocenie kosztów nakładów na wszystkich etapach produkcji i kosztów stałych takich, jak amortyzacja. Ocenę sytuacji finansowej umożliwią najpierw zmierzone oddzielnie, a następnie porównane koszty nakładów z wynikami. (więcej…)

Więcej