Rachunek kosztów

Rachunek kosztów to ogół działań, które zmierzają do zobrazowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Jest procesem w rachunkowości, który polega na ocenie kosztów nakładów na wszystkich etapach produkcji i kosztów stałych takich, jak amortyzacja. Ocenę sytuacji finansowej umożliwią najpierw zmierzone oddzielnie, a następnie porównane koszty nakładów z wynikami.

Przedmiot rachunku kosztów – koszty prowadzenia działalności.
Podmiot rachunku kosztów – jednostka gospodarcza prowadząca działalność.

Rachunek kosztów jest wykorzystywany na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa. Stanowi on wspólną część rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. Rachunek kosztów oraz rachunek zysków strat są wykorzystywane jako źródła informacji dla potrzeb różnorodnych rachunków decyzyjnych, które są przeprowadzane w rachunkowości zarządczej.

Istnieją 4 modele rachunku kosztów:
– rachunek kosztów pełnych,
– rachunek kosztów zmiennych,
– rachunek kosztów docelowych,
– rachunek kosztów działań.