Uproszczenia dla przedsiębiorców

Sprawdź, na czym polega firmowa rachunkowość!

Coraz częściej słyszy się, że podejmowane są działania mające na celu zachęcić nas do podejmowania próby prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Co prawda jest spora liczba chętnych na zrealizowanie tego celu, ale większość z nich obawia się wszystkich skomplikowanych formalności związanych z późniejszym zarządzaniem firmą.

Rząd stara się w jak największym stopniu ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie firmy, co powoduje coraz to więcej nowych pomysłów wdrażanych w życie.

Ostatni pomysł, który ma zacząć obowiązywać dotyczy małych jednostek. Główną ideą jest możliwość sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego oraz stosowania uproszczonych zasad rachunkowości dla szerszego katalogu jednostek niż dotychczas w zakresie ewidencji umów leasingu, ujmowania odroczonego podatku dochodowego oraz wyceny instrumentów finansowych.

Dla kogo ułatwienia? Głównie na zmianach skorzystają spółki, które spełniły następujące warunki, czyli nie przekroczyły wymienionych limitów:
* suma bilansowa w wysokości 17 mln zł,
* przychody w wysokości 34 mln zł,
* przeciętne zatrudnienie – 50 osób.

Firmy spełniające wyżej wymienione warunki będą zwolnione z obowiązku szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Jednostki będą miały możliwość sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych składających się z:
* uproszczonego bilansu,
* uproszczonego rachunku zysków i strat,
* informacji dodatkowej zawierającą mniej danych niż do tej pory.

Wprowadzane ułatwienia mają zachęcić przedsiębiorców do prowadzenia działalności poprzez cięcie kosztów związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych.

Prowadzisz działalność? A może zamierzać podjąć się próby otworzenia swojej firmy? Niezależnie od tego w jakiej sytuacji się znajdujesz, my chcemy Ci pomóc! Obsługa księgowa firm to kompleksowa pomoc dla każdego przedsiębiorcy! Poznaj naszą ofertę i podejmij współpracę!