Rozliczanie czasu pracy

Czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy bądź innym przeznaczonym do tego miejscu. Czasami jest to samo pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy. (więcej…)

Więcej