Zobowiązanie podatkowe

Obowiązek podatkowy to konieczność zapłacenia określonej kwoty na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonym w przepisach prawa podatkowego. (więcej…)

Więcej

Od dzisiaj klauzula obejścia prawa podatkowego

Nowe przepisy dotyczące klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania zostały wprowadzone do Ordynacji podatkowej. Zgodnie z klauzulą, organy podatkowe mogą kwestionować legalne działania podatnika zmierzające, zdaniem organów, do unikania opodatkowania. Nowelizacja wchodzi w życie dzisiaj – 15 lipca 2016 roku.  (więcej…)

Więcej