Od dzisiaj klauzula obejścia prawa podatkowego

Nowe przepisy dotyczące klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania zostały wprowadzone do Ordynacji podatkowej. Zgodnie z klauzulą, organy podatkowe mogą kwestionować legalne działania podatnika zmierzające, zdaniem organów, do unikania opodatkowania. Nowelizacja wchodzi w życie dzisiaj – 15 lipca 2016 roku. 


Jeśli podatnik dokona czynności, które według organów podatkowych, mają sztuczny charakter i są jedynie do drogą do osiągnięcia korzyści podatkowe, to taka czynność, mimo że legalna, nie przyniesie podatnikowi korzyści podatkowych. 
 
Ordynacja podatkowa określa, że korzyścią podatkową jest: 
 
– niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości albo powstanie lub zawyżenie straty podatkowej, 
– powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku lub podwyższenie nadpłaty lub zwrotu podatku. 
 
Decyzja o zastosowaniu klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, nałoży na podatnika podatek w takiej wysokości, która wynikałaby z czynności, której dokonałby podatnik działający w racjonalnie, nie sztucznie, ale także pominie skutki czynności podatnika i nałoży podatek, tak jakby podatnik dokonał czynności zmierzającej do uniknięcia opodatkowania.