Kilka pojęć księgowych, które warto wyjaśnić

Rachunkowość to temat bardzo rozległy, wiążący się z wieloma pojęciami jakie, na co dzień rzadko się spotyka. Prowadząc własną firmę, warto zapoznać się z kilkoma terminami, które chociaż nie pojawiają się często, to ich znajomość może się przydać.

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
Jedna z pozycji w bilansie, zaliczana do pasywów, a konkretnie do kapitału (funduszu własnego). Obejmuje:
– różnice między wartością netto środków trwałych przed i po aktualizacji, mogącą być pomniejszoną o różnicę z aktualizacji wyceny rozchodowanych środków trwałych np. sprzedanych.
– różnice z wyceny długoterminowych aktywów finansowych.

MANKO
Zawiniony lub nie, brak towarów bądź pieniędzy w kasie danego przedsiębiorstw. Obciąża osoby odpowiedzialne majątkowo (pracowników) i może prowadzić do poniesienia odpowiedzialności karnej.

STORNO
Zapis, który powoduje anulację błędnej operacji księgowej. Sposób ten nie ma wpływu na końcowe saldo konta, jednak w stosowanie niektórych jego rodzajów (storno czarne) ma wpływ na obroty. Stosowane do poprawy błędów związanych z regułą podwójnego zapisu.