Rachunkowość, a księgowość

Wiele osób pomiędzy rachunkowością, a księgowością błędnie stawia znak równości, traktując je jako swoje synonimy. Są to jednak dwa osobne zagadnienia, co prawda znacznie ze sobą powiązane, jednak oznaczające zupełnie coś innego.


Rachunkowość stanowi system ewidencji gospodarczej. Obejmuje ona proces produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji.
System ten ma za zadanie zilustrować proces prowadzonej działalności gospodarczej, a następnie jego ocenę. Ukazuje on prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej danej firmy.

Rachunkowość obejmuje trzy główne działy, są to:
1) księgowość,
2) kalkulacja- ustalanie kosztu jednostkowego wytworzonego produktu,
3) sprawozdawczość-przygotowanie sprawozdań finansowych w postaci danych do odbiorców zewnętrznych.

Wiemy już zatem, że księgowość stanowi jedynie element składowy rachunkowości.
Przyjmuje ona formę rejestracyjną, tak więc dokumentuje zarówno w ujęciu pieniężnym, jak i ilościowym przeprowadzone przez firmę zdarzenia gospodarcze, które bezpośrednio wpływają na zmiany finansowe w majątku przedsiębiorcy.

Poznaj też najważniejsze skróty księgowe -> KLIK