Wolny zawód

Podstawa oraz składki na ubezpieczenia społeczne nie mogą być ustalone na podstawie przychodów w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy wykonują wolne zawody są twórcami lub artystami.

Co powinniśmy rozumieć pod tymi pojęciami określa ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Twórca
Osoba, która tworzy dzieła w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, lutnictwa artystycznego, twórczości audiowizualnej, sztuki lądowej.

Artysta
Osoba, która wykonuje zarobkowo działalność artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej, estradowej, sztuki tanecznej, cyrkowej, wokalistyki, instrumentalistki, kostiumografii, scenografii, produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, montażystów i kaskaderów.

Wolny zawód
To pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy i nauczycieli w zakresie usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.