JPK

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony ustawą z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa.

JPK ma na celu ułatwić przekazywanie danych poprzez zastosowanie elektronicznych metod. Usprawnia to działanie organów podatkowych oraz przeprowadzanie kontroli. Po wprowadzeniu JPK urzędnicy mają łatwiejszy dostęp do uporządkowanych danych umożliwiających ustalenie ewentualnych nieprawidłowości.

Ogromną zaletą JPK jest to, że pozwala zminimalizować oszustwa na tle podatkowym.

Pliki JPK:
JPK_KR – z danymi z ksiąg rachunkowych
JPK_WB – z danymi z wyciągów bankowych
JPK_MAG – z danymi z magazynów
JPK_VAT – z danymi z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
JPK_FA – z danymi o fakturach VAT
JPK_PKPIR – z danymi z podatkowej księgi przychodów i rozchodów
JPK_EWP – z danymi z ewidencji przychodów