Zmiany dotyczące WIS od 2021

Rok 2021 przyniesie wiele zmian podatkowych. Rada Ministrów właśnie przyjęła projekt ustawy.
Zmiany w kwestii fakturowania, eksportu czy pakiet slim VAT to tylko część modernizacji.

W ramach ustawy doprecyzowano konstrukcję VAT dotycząca między innymi WIS
(Wiążącej informacji stawkowej) czyli decyzji ułatwiającej stosowanie przepisów związanych z VAT i ich ochronę tym zakresie.

WIS obowiązuje od 1 listopada 2019 roku, i od tego momentu podatnicy mają możliwość występowania z wnioskiem o jego wydanie. Wydanie tego dokument daje pewność co do obowiązującej stawki VAT oraz ochronę, że organ podatkowy zakwestionuje jej zastosowanie.

Od 2021 roku możemy spodziewać się:

– rozszerzenia ochrony z WIS dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług,
– wprowadzenia 5 letniego okresu ważności WIS,
– ograniczenie ochrony WIS, w sytuacji gdy zostanie wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa,
– ograniczenie ochrony WIS gdy zakres wniosku pokrywa się z przedmiotem toczącego postępowania.