Biznesplan

Dowiedz się więcej o PARAPODATKACH!

Biznesplan to rodzaj dokumentu, który zawiera ocenę opłacalności jakiegoś przedsiębiorstwa. Gdy chcemy rozpocząć własną działalność gospodarczą, to powinniśmy sporządzić właśnie biznesplan. W dokumencie tym zawiera się cele i zadania jakie stawia się przed przedsiębiorstwem. Biznesplan tworzy się również w celu uzyskania funduszy z zewnątrz. Przykładowo kredytobiorca rozpatruje taki dokument i ocenia, czy nowe przedsięwzięcie będzie dochodowe. Biznesplan zawiera elementy takie, jak: analiza SWOT, analiza rynku, analiza finansowa.

Jak powinien wyglądać biznesplan? Wymienię tu kilka jego charakterystycznych cech:

  • napisany językiem zrozumiałym dla potencjalnego inwestora,
  • niezbyt obszerny,
  • uwzględnia otoczenie przedsiębiorstwa, w tym analizę rynku,
  • przedstawia stosowane technologie produkcji, ich energochłonność lub inne istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa elementy, np. wpływ na środowisko naturalne,
  • odzwierciedla aktualną, rzeczywistą sytuację analizowanego podmiotu gospodarczego z różnych punktów widzenia (finansowego, produkcyjnego itd.),
  • ukazuje doświadczenie, wykształcenie, certyfikaty kadry pracowniczej.

Teraz możesz już spokojnie stworzyć swój biznesplan! Pamiętaj, że to ważna kwestia dla twojej działalności gospodarczej.