Certyfikat rezydencji

Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem wydawanym przez właściwy organ administracji podatkowej, zawierającym informację o miejscu zamieszkania lub siedzibie podatnika.

Dokument ten potwierdza, że podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w danym państwie. W Polsce takiemu obowiązkowi, a więc od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, podlegają podatnicy, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Certyfikat zwalnia od pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego lub umożliwia zastosowanie stawki wynikającej z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli kwota należności dla tego samego podatnika z tytułów wymienionych w artykule nie przekracza 2 000 000 zł w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego należności. 

Oznacza to, że do wysokości granicznej podatnicy będą stosować dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie, natomiast po przekroczeniu danej kwoty na płatnika zostaną nałożone dodatkowe procedury:

  • w przypadku nie wypłaceniu podatku – złożenie organom podatkowym oświadczenia o prawie do zwolnienia lub uzyskania opinii o zastosowaniu zwolnienia,
  • w przypadku zapłaty podatku i chęci jego odzyskania – złożenie wniosku o zwrot,
  • w przypadku niedochowania nowych obowiązków formalnych – obowiązek zapłaty podatku, brak możliwości zastosowania zwolnień oraz brak możliwości ubiegania się o zwrot.