Faktura korygująca

Faktura korygująca to specyficzny dokument księgowy. Wystawiana jest przez sprzedawcę w ściśle określonych sytuacjach np. zmniejszenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania czy też zwrot towarów lub udzielenie rabatu. W zależności od przyczyny wystawienia korekty, różne są sposoby postępowania z nią. 

Ustawa o VAT określa sytuację, w których podatnik jest zobligowany do wystawienia faktury korygującej. Wśród nich należy wyróżnić trzy grupy:

  • zmniejszające podstawę opodatkowania,
  • zwiększające podstawę opodatkowania,
  • stwierdzające inne pomyłki.

Prawo do wystawienia faktury korygującej posiada wyłącznie sprzedawca towaru lub usługi w sytuacji, gdy doszło do zmiany/pomyłki w pozycjach faktury podlegających ewidencjonowaniu w księgach rachunkowych, takich jak stawka podatku, kwota podatku, cena towaru lub usługi. 

Jeśli na skutek wystawienia faktury korygującej dojdzie do obniżenia podatku VAT, konieczne jest potwierdzenie jej odbioru przez nabywcę, a sprzedawca musi posiadać je przed terminem złożenia deklaracji za okres, w którym wystawiono fakturę korygującą.