Sprzedaż ratalna – czym się cechuje i jakie warunki należy spełnić?

Sprzedaż ratalna jest często praktykowanym przez przedsiębiorców sposobem oferowania towarów klientom, którzy nie posiadają w momencie transakcji sprzedaży pełnej kwoty zapłaty.


Pod pojęciem sprzedaży Kodeks Cywilny definiuje umowę, w której sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia na kupującego własności rzeczy, towarów lub usług i wydaje mu ową rzecz, a kupujący w zamian zobowiązuje się do odebrania przedmiotu i wypłaty należnej zapłaty. W przypadku sprzedaży ratalnej następuje ona w ramach działalności przedsiębiorstwa i na rzecz osoby fizycznej, a kwota płatna jest w określonych ratach. Rzecz wydaje się kupującemu najczęściej przed całkowitym zapłaceniem ceny.

Do ewidencji sprzedaży ratalnej towarów po stronie sprzedającego czyli przedsiębiorcy służy specjalne konto. Sprzedawca zobowiązany jest do ujęcia sprzedaży na raty w księgach w momencie wystawienia paragonu lub faktury dokumentującej, z chwilą wpłaty prowizji, podczas wydawania towaru nabywcy oraz w momencie otrzymania od nabywcy należnej raty kredytu wraz z odsetkami.