Zerowy PIT dla młodych

Niedawno została przyjęta nowelizacja przepisów, która ma zacząć obowiązywać od sierpnia 2019 roku. Nowa ulga PIT dotyczy osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą.

Z ulgi może skorzystać ponad 2 mln osób.

Ulga dotyczyć będzie przychodów z pracy oraz umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika będą zwolnione z PIT.

Zwolnienie obowiązywać będzie niezależnie od liczby umów lub liczby płatników.

Ulga zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2019 roku. Przepisy będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 roku.

Na czym polegać będzie zmiana?
Płatnik nie będzie mieć obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT, jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT.

Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r.