“Należyta staranność” – czym jest?

W kwestii odliczeń VAT pojęcie należytej staranności pojawia się bardzo często. Istotne jest również to, że podatnicy często oskarżani są z tego tytułu o niedotrzymanie należytej staranności.

Czemu jest to jednak tak ważne i co należy w tej kwestii zrobić?

Dochowanie należytej staranności jest niezwykle korzystne dla udostępnienia podatnikowi przez fiskusa możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT. Według Trybunału Sprawiedliwości – jeżeli spełnione zostały wszelkie formalne i materialne przesłanki odliczenia, to nie jest możliwe odmówienie podatnikowi prawa do odliczenia VAT. Jeżeli przedsiębiorca nie zdawał sobie sprawy i nie miał możliwości wiedzieć, że w ramach danej transakcji dostawca dopuścił się przestępstwa – w takiej sytuacji wcześniejsza lub późniejsza dokonana transakcja przez podatnika nie powinna powodować odpowiedzialności popełnionego czynu.

Zasadne w tej kwestii jest stworzenie listy przesłanek należytej staranności, w odniesieniu do branż, które szczególnie narażone są na wystąpienie tego rodzaju nieprawidłowości.