Co będą zawierać nowe JPK_VAT?

Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym zawierającym informacje zarówno deklaracji VAT, jak i ewidencji VAT.

Plik będzie wysyłany w terminie właściwym dla złożenia deklaracji VAT:
– podatnicy rozliczający się miesięcznie będą składać jeden dokument,
– podatnicy rozliczający się kwartalnie będą składać JPK_VAT także za okresy miesięczne, z tym że za dwa pierwsze miesiące kwartału nie będą wypełniać części dotyczącej deklaracji.

Pliki JPK_VAT w nowej formie należy składać do 25 dnia następnego miesiąca.

Pierwsze nowe pliki będą składane przez duże firmy już od kwietnia 2020 roku, a pozostali podatnicy od lipca 2020 roku.

Co będzie zawierać nowy plik JPK_VAT?
– część deklaracyjna – między innymi dane identyfikacyjne podatnika, okres za jaki jest składany plik
– część ewidencyjna – dane, które są w rejestrach VAT (ewidencja zakupów i sprzedaży

Nowa struktura JPK_VAT ma zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r.