Czym jest sponsoring?

Sponsoring jest umową partnerską, która zakłada wzajemne świadczenia sponsora i sponsorowanego. 

  • sponsor – firma lub osoba prywatna zainteresowana promowaniem siebie lub swoich produktów i ponosząca z tego powodu określone koszty,
  • sponsorowany – osoba lub instytucja korzystająca ze świadczeń.

Sponsoring można także rozumieć jako finansowe, usługowe lub rzeczowe wsparcie innego podmiotu, którego celem jest zapewnienie przedsiębiorstwu korzyści rynkowych.

Sponsoring w ostatnich latach zyskał na znaczeniu. Najważniejsze czynniki, które się do tego przyczyniły to: zmniejszenie skuteczności reklamy, kształtowanie pozytywnych skojarzeń i wizerunku organizacji oraz możliwość dotarcia do wybranych grup społecznych.

Sponsoring najczęściej występuje w obszarach: sport, kultura i sztuka, ochrona zdrowia, sfera społeczna, oświata, nauka, ekologia.