Czy faktura musi być podpisana?

Faktura to podstawowy dokument funkcjonujący w obrocie gospodarczym, będący potwierdzeniem dokonania transakcji oraz skutkujący powstaniem obowiązku podatkowego. Z tego powodu faktura VAT powinna zawierać wszystkie potrzebne dane, a jeszcze niedawno kwestią sporną było to, czy powinna zostać własnoręcznie podpisana przez stronę wystawiającą. 

Kilka lat temu podpis był nieodzownym elementem faktury, podobnie jak pieczątka sprzedawcy. Jednak z momentem wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej, Polska musiała dostosować przepisy dotyczące VAT-u do norm unijnych. W 2004 roku obowiązek ten został zniesiony. Nie oznacza to oczywiście, że faktury nie można podpisać – zdaniem wielu osób własnoręczna parafka nadaje dokumentowi prestiżu.

Zniesienie obowiązku podpisania faktur spowodowało, że bardzo popularne stało się fakturowanie online. Specjalna aplikacja lub program do wystawiania faktur to znakomite rozwiązanie dla osób, które nie lubią tracić czasu na pracochłonne tworzenie dokumentów.