Czym są środki trwałe?

Wprowadzenie środka trwałego do ewidencji jest ważne ze względu na możliwość zaliczenia wydatków związanych  ich zakupem do kosztów uzyskania przychodu. W praktyce oznacza to, że będziemy mogli dokonać amortyzacji tych środków, czyli rozłożyć w czasie koszty związane z ich wprowadzeniem do majątku firmy.

Aby było to możliwe, konieczne jest, by środki trwałe spełniały określone kryteria. Muszą stanowić własność lub współwłasność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, a przewidziany okres ich użytkowania musi być dłuższy niż rok.

Ponadto, wprowadzone do ewidencji środki trwałe muszą być kompletne i zdatne do użytku w momencie nabycia, a także muszą być wykorzystane na potrzeby działalności. Definicja środków trwałych w tym rozumieniu obejmuje:

  • budowle,
  • budynki,
  • lokale,
  • maszyny,
  • urządzenia,
  • środki transportu,
    i inne.

Odpisów amortyzacyjnych można dokonać dla środków, których wartość przekracza 10 000 zł.