Skale podatkowe

Wybór skali podatkowej, jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie należy podjąć, rozpoczynając działalność gospodarczą. Wybór ten ma znaczny wpływ na dalsze funkcjonowanie firmy oraz jej przyszły stan finansowy.

Do wyboru są dwie skale podatkowe – progresywna i liniowa. Skala progresywna charakteryzuje się występowaniem progu podatkowego, który określa jaką stawkę należy wybrać. Stawka 18 % jest obowiązująca, gdy roczny dochód nie przekracza kwoty 85 528 złotych. Natomiast powyżej tej wartości należy ustalać podatek, z zastosowaniem stawki 32% od nadwyżki powyżej 85 528 złotych + 14  839,02 złote .

Skala liniowa (19%) jest znacznie łatwiejsza w zastosowaniu, lecz osoby ją stosujące nie mają praw do odliczeń od podatku czy rozliczania się ze współmałżonkiem.

Którą wybrać? Nie można jednoznacznie stwierdzić, która skala podatkowa jest lepsza. Wybór należy podjąć w oparciu o szczegółowe informacje na temat formy każdej z nich.  Jeżeli dochody są znacznie większe niż próg podatkowy, warto skorzystać ze skali liniowej. W przeciwnym przypadku polecana jest skala progresywna.

Aktualizacja:

Obecnie skala progresywna podatku uległa obniżeniu. Od 1 stycznia 2020 roku stawka podatku wynosi 17%, a nie jak do tej pory 18% -do kwoty 85 528 zł.

Przekraczając wartość 85 528 zł podatek wynosi 32% od nadwyżki powyżej tej kwoty + 14 539,76 zł.