Czy faktura VAT będzie ważna bez podpisu?

Przedsiębiorcy często mają wątpliwości dotyczące ich dokumentów. Najczęściej nurtuje ich pytanie czy są one wystawiane zgodnie z przepisami.

Faktura będzie prawidłowo wystawiona, o ile będzie zawierała wszystkie elementy wymagane przepisami rozporządzenia. Podpis nie jest wymagany, gdyż bez niego faktura nadal będzie odpowiednia.

Co więc musi zawierać faktura, aby być poprawną?

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który identyfikuje fakturę,
 • imiona, nazwiska oraz adresy podatnika i nadawcy towarów,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • numer, za pomocą którego nadawca towaru jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub datę otrzymania zapłaty,
 • nazwę towaru,
 • miarę i ilość dostarczonych towarów,
 • cenę jednostkową towaru,
 • kwoty wszystkich obniżek cen,
 • wartość dostarczonych towarów,
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.

Dodatkowo należy zawsze pamiętać, że faktura VAT musi być wystawiona w dwóch formularzach. Oryginał otrzymuje nabywca, a kopie zatrzymuje sprzedawca.

Podsumowując, przepisy nie wymagają, aby faktura była podpisana lub posiadała pieczątki. Jeśli faktura posiada wymienione elementy, będzie podstawą do czynności podatkowych i księgowych.