Faktura zbiorcza

Faktura zbiorcza służy do dokumentowania odrębnych dostaw towarów bądź usług wykonywanych w trakcie jednego miesiąca. Co ważne musi dotyczyć jednego kontrahenta. Dokument ten powinien być wystawiony nie później niż do 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu w którym została dokonana dostawa towarów.

Faktura zbiorcza powinna zawierać wszystkie elementy faktury standardowej, a więc między innymi datę wystawienia, nazwę podatnika, numer NIP, nazwę towaru bądź usługi, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usługi.
Na fakturze zbiorczej należy umieścić daty wszystkich transakcji, które dana faktura dokumentuje. Nieprawidłowością jest podanie wyłącznie daty ostatniej transakcji wykonanej w danym miesiącu.

Korzyści wynikłe z wystawiania faktur zbiorczych to przede wszystkim niższe koszty obsługi księgowej, oszczędność czasu oraz zmniejszenie ilości wystawionych dokumentów. Dzięki temu łatwiejsza staje się również weryfikacja prawidłowości faktury oraz wykrycie ewentualnych błędów.