Księgowość w firmie

Prowadzenie każdego typu podmiotu działalności gospodarczej wiąże się z rozliczaniem jego ksiąg w odpowiedni sposób.

Aktualnie rozróżnia się dwa systemy księgowe, za pomocą których prowadzi się rozliczenia finansowe przedsiębiorstw. Jest to księgowość pełna oraz uproszczona.

Nie trudno się domyślić, że księgowość pełna jest procesem bardziej skomplikowanym w porównaniu do małej księgowości.

Istnieje wiele czynników, które determinują decyzję związaną z wyborem odpowiedniej formy prowadzenia ksiąg rachunkowych firmy. Głównym z nich są dochody podmiotu gospodarczego.

Jeśli roczny zysk danej działalności gospodarczej przekracza dwa miliony euro, oczywiście po przeliczeniu na polską walutę, to podmiot ten jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości. Jeśli natomiast dochody są niższe niż wymieniona wcześniej kwota – podmiot może prowadzić księgowość uproszczoną.

Księgowość pełna posiada jednolitą formę, natomiast mała księgowość może być prowadzona na kilka sposobów. Najpopularniejsze z nich to: księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany oraz karta podatkowa.

Aktualizacja!
Od 2022 roku przedsiębiorcy nie mają możliwości zmienić lub wybrać formy opodatkowania kartą podatkową. Od tego roku skorzystać z karty podatkowej mogą wyłącznie firmy, które nieprzerwanie korzystają z niej minimalnie od grudnia 2021 roku.