Początek działalności bez składek ZUS

Od 30 kwietnia 2018 roku istnieje możliwość, aby osoba zakładająca własną działalność gospodarczą, nie musiała opłacać składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy. Należy jednak mieć na uwadze to, iż decydując się na zwolnienie z opłacania składek społecznych, jest się również na dany moment wykluczonym z opłacania składek takich, jak emerytalna, rentowa, wypadkowa oraz Fundusz Pracy.

Po upływie owych 6 miesięcy, a więc po utracie ulgi, przedsiębiorstwo na okres 24 miesięcy przechodzi na tzw. mały ZUS, aby następnie móc przejść na opłacanie składki w pełnym wymiarze.

UWAGA!
Należy mieć na uwadze fakt, iż przywilej pozwalający skorzystać z ulgi i nie płacić składek, pozbawia przedsiębiorcę możliwości do zasiłku chorobowego. Wówczas konieczne jest opłacenie składki zdrowotnej. Ważna informacją jest to, że to właśnie składka zdrowotna jest na obecną chwilę najdroższa, ponieważ wynosi aż 319,94 zł. Dobrą informacją jest jednak to, że przedsiębiorcy mają możliwość odliczyć część owej składki od podatku.

Z owej ulgi mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy oraz osoby, których ostatnia działalność została zamknięta 60 miesięcy wcześniej. Warto również mieć na uwadze fakt, iż zawieszenie działalności, nie zawiesza trwania ulgi.