Split payment

Model podzielonej płatności związany jest z podatkiem VAT. System ten został wprowadzony w celu zmniejszenia luki podatkowej w VAT, która w Polsce ma tendencję rosnącą.

Na czym polega split payment?
Ustawa o podatku od towarów i usług wdrożyła podzieloną płatność. Przepisy obowiązują od lipca 2018 roku.

Art. 108a ust.1 zmienianej ustawy mówi o tym, że ze split payment będą mogli korzystać nabywcy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku. Płatności za zobowiązania dokonywane będą na dwa rachunki bankowe:
– wartość netto – na rachunek bankowy dostawcy (lub w inny sposób);
– VAT – na specjalny rachunek VAT dostawcy.

Split payment dotyczy tylko współpracy B2B (firma – firma).

Rozwiązanie to jest dobrowolne dla nabywców. Zastosowanie tego mechanizmu będzie wiązało się z określonymi konsekwencjami zarówno dla nabywcy, jak i dla dostawcy towarów lub usługodawcy.

 

Czym jest dowód księgowy? Przeczytaj!