Dzień bilansowy, okres rozliczeniowy

Dzień bilansowy stanowi moment, kiedy to firmy prowadzące pełną księgowość mają obowiązek zamknąć księgę rachunkową i sporządzić sprawozdanie finansowe. Data dnia bilansowego w większości jednostek pokrywa się z dniem, kończącym rok kalendarzowy czyli 31 grudnia.

Chociaż jest to powszechne, nie stanowi zasady. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, jednostka gospodarcza ma prawo ustalić dowolny dzień kalendarzowy, jako dzień bilansowy. Mówi się wtedy o przesuniętym roku obrotowym.

Okres rozliczeniowy w zależności czego dotyczy, jest równie nazywany. W prawie podatkowym, stosuje się nazwę roku podatkowego, a w rachunkowości roku obrachunkowego. Jest to czas za jaki sporządza się sprawozdanie finansowe. Obejmuje najczęściej 12 następujących po sobie miesięcy, równie często pokrywających się z rokiem obrotowym. Nawet w tym przypadku prowadzenie pełnej rachunkowości daje firmą wybór okresu, jaki będzie obejmował rok obrachunkowy.