E-dowód od marca 2019 roku

Od 4 marca 2019 swój stary dowód osobisty można wymienić na nowy dokument wyposażony w specjalną warstwę elektroniczną, na której zapisane są dane jej właściciela.

W e-dowodzie znajdziemy standardowe dane dotyczące osoby tj.:
– imię i nazwisko,
– płeć,
– datę i miejsce urodzenia,
– imiona rodziców,
– zdjęcie,
– numer PESEL,
– obywatelstwo.

Korzystając z e-dowodu będziemy mogli zalogować się na portale administracyjne takie jak np. ePUAP, dzięki czemu wszelkie sprawy urzędowe będziemy w stanie wykonać bez konieczności wychodzenia z domu. Nowy dowód wiąże się także z możliwością składania podpisów elektronicznych, w tym w usługach administracji publicznej.

Zdecydowanie największą zaletą e-dowodu jest możliwość jego chwilowego zawieszenia. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza w chwili zaginięcia dokumentu. Dowód można zawiesić na 14 dni. Po tym czasie można go bez żadnych konsekwencji odblokować. Po przekroczeniu danego terminu dokument zostanie automatycznie unieważniony.

Jedyna kwestią jaką w budowie rożni się stary dowód od nowego jest numer CAN, jakim wyposażony jest nowy dokument. To specjalny numer zapisywany za awersie i rewersie dowodu w formie kodu kreskowego. Kod ten należy podać jeżeli chcemy korzystać z funkcji elektronicznych dowodu. Numer CAN chroni przed odczytaniem danych z naszego dowodu przez niepowołane osoby trzecie.