Premie pieniężne – czy są opodatkowane?

Pracownik podczas wykonywania określonego zawodu może otrzymać regulaminową premię po spełnieniu określonych wymagań wskazanych w regulacjach i ustawach i sporządzonych.
Dodatkowy składnik wynagrodzenia podlega obowiązkowemu oskładkowaniu w wysokości około 20% pensji brutto. Od wypłaty potrącić można również zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości od 18% lub 32%.

Premia uznaniowa podlega oskładkowaniu, jednak przepisy nie określają dokładnie sposobu przekazania informacji o przyznaniu premii uznaniowej. Podobnie jak inne składniki wynagrodzenia, dodatkowa suma pieniężna od pracodawcy podlega również opłaceniu należności ZUS. W efekcie więc kwota premii zostaje włączona do podstawy wymiaru składek tytułem zdrowotnej, ubezpieczeń społecznych i tym samym pomniejszona jest również o ich wysokość.

Podatek od premii może zostać nie potrącony jedynie wówczas, gdy premia zostanie wypłacona z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wynagrodzenie stanowi formę nagrody pieniężnej, a jej istota polega na tym, że zależy tylko i wyłącznie od woli pracodawcy i nie stanowi stałego składnika przychodu pracownika.