Faktura korygująca – najważniejsze informacje

Zdarza się, że wystawcy faktur popełnią błąd merytoryczny lub rachunkowy. Istnieje możliwość poprawienia tych informacji poprzez wystawienie faktury korygującej, której celem jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Faktura korygująca jest tak samo ważna jak faktura pierwotna.

Przepisy prawne mówią o tym, że fakturę korygującą należy wystawić w co najmniej 2 egzemplarzach.

Sytuacje, w których powinna zostać wystawiona faktura korygująca:
– stwierdzono błędne informacje dotyczące ceny, stawki lub kwoty;
– udzielony został rabat po wystawieniu faktury pierwotnej;
– został zwrócony towar lub kwota nienależna;
– zwrócona została przedpłata, zadatek lub rata podlegająca opodatkowaniu;
– podwyższono cenę;

Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wystawienie faktury korygującej zaraz po wystąpieniu zdarzenia do tego zobowiązującego.