Stosunek cywilnoprawny

Stosunek cywilnoprawny to stosunek regulowany przepisami prawa cywilnego. Wyróżnia się proste stosunki cywilnoprawne, w których jedna ze stron jest zobowiązana a druga uprawniona. Istnieją również stosunki, w których obie strony stosunku są jednocześnie uprawnione oraz zobowiązane, czego przykładem jest umowa sprzedaży.

Charakterystyka stosunków cywilnoprawnych:
– równorzędność stron;
– autonomia stron;
– interesy stron chronione prawem do sądu;
– stosunek powstaje, zmienia się oraz ustaje wskutek zdarzeń cywilnoprawnych

Do elementów stosunków cywilnoprawnych należą:
– podmioty strony;
– treść;
– norma prawna wyznaczająca stosunek cywilnoprawny;
– zdarzenia, z którymi powstaje stosunek cywilnoprawny