Jak przechowywać faktury?

Przedsiębiorca, który rozpoczyna swoją działalność, samodzielnie decyduje o tym jak przechowywać swoje faktury. Bardzo ważne jest jednak, że sposób ten musi być zgodny z wymogami.

Po pierwsze, należy podkreślić że podatnik musi przechowywać zarówno dokumenty wystawiane przez siebie i w swoim imieniu, jak i te które otrzymuje od swoich kontrahentów łącznie z ich kopiami.

Rozważmy teraz metody przechowywania tych akt. Tradycyjnym rozwiązaniem jest przechowywanie faktur w formie papierowej. Ostatnimi czasy jednak ogromną popularnością cieszą się archiwa elektroniczne, które umożliwiają przechowywanie faktur na nośnikach pamięci np. na płycie CD, czy też pendrivie.

Podatnicy zobowiązani są do zapewnienia organom kontroli skarbowej dostępu do tych dokumentów niezależnie od formy w jakiej są przechowywane. Co również ważne, przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność z siedzibą w kraju zobowiązani są do przechowywania tych akt na terenie danego państwa. Czas ich magazynowania wynosi 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

Zobacz też czym jest faktoring -> KLIK