Forma trzecia- księga przychodów i rozchodów

Księgę przychodów i rozchodów mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność, spółki cywilne, jawne oraz partnerskie- osób fizycznych jeżeli ich przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekraczają wartości 1,2 mln euro w polskiej walucie.

Osoby, które wybrały tą formę księgowości, zobowiązane są do składania deklaracji podatkowych zgodnie z przepisami, prowadzenia ewidencji przychodów oraz kosztów, prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

KPiR możemy prowadzić jeśli wybraliśmy opodatkowanie liniowe bądź progresywne.

Dla podatku liniowego stawka wynosi 19% od osiągniętego dochodu.

Podatek progresywny ma dwie stawki 18 % i 32 %. W przypadku, gdy:

→ dochód nie przekracza kwoty 85528 zł, to podatek wynosi 18%- 556,02 (kwota zmniejszająca podatek),

→ dochód przekracza kwotę 85528 zł, to podatek wynosi 14839,02+32% nadwyżki ponad 85528 zł.

Księga przychodów i rozchodów posiada swoje pozytywne oraz negatywne aspekty.

Do tych pierwszych zaliczamy:KPiR              → możliwość odliczenia kosztów działalności,                                           → w przypadku wyboru podatku progresywnego obowiązują liczne ulgi podatkowe.                                           Do tych drugich wlicza się:                 → konieczność znajomości przepisów,   → obowiązek systematycznego wprowadzania danych.