Kolejna forma- ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to prosta forma opodatkowania działalności gospodarczej. Wielkość podatku jest tutaj zależna od przychodów, które zostaną wygenerowane w toku prowadzonej działalności. Ustalając wielkość podatku nie możemy odliczyć kosztów.

Z ryczałtu mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy założyli działalność indywidualną lub spółkę osobową pod warunkiem, że ich przychody nie przekraczają sumy 2 miliony euro.

Chcąc wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, należy złożyć pisemne oświadczenie o wybraniu tej formy opodatkowania i skierować do naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego do miejsca zamieszkania w czasie od dnia poprzedzającego dzień podjęcia działalności jednak nie później niż w dniu osiągnięcia pierwszego przychodu. Wybór rozliczania się za pomocą ryczałtu można też uwzględnić już na wniosku CEIDG-1. W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi już działalność i w jej trakcie chce przejść na ryczałt, powinien złożyć oświadczenie do naczelnika US do 20 stycznia. Gdy na ryczałt chce przejść spółka, to oświadczenie musi złożyć każdy wspólnik.
Wybierając ryczałt należy pamiętać o obowiązku:
→ prowadzenia księgowości uproszczonej w formie ewidencji przychodów (nie musimy ewidencjonować kosztów, gdyż nie są one uwzględniane przy ustalaniu wielkości zobowiązania podatkowego),
→ konieczności przechowywania dokumentów potwierdzających zakup towarów,
→ prowadzenia ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz zatrudnienia.

 

formy-ksiegowosci-uproszczonej